Aktualizované -  27. novembra 2018 admin.

DEŇ  ZDRAVEJ  VÝŽIVY

14. SEPTEMBER 2018

DEŇ  ÚCTY  K  STARŠÍM

21. OKTÓBER 2018

ZELENINA  V  ŠKOLE

22. OKTÓBER 2018

AKTIVITA - FAREBNÁ  JESEŇ

AKTIVITA - CESTA DO ROZPRÁVKY