DEŇ  ZDRAVEJ  VÝŽIVY

14. SEPTEMBER 2018

DEŇ  ÚCTY  K  STARŠÍM

21. OKTÓBER 2018

AKTIVITA -ZELENINA  V  ŠKOLE

22. OKTÓBER 2018

AKTIVITA - FAREBNÁ  JESEŇ

                                12. NOVEMBER 2018

AKTIVITA - CESTA DO ROZPRÁVKY

AKTIVITA - ZIMNÉ OBDOBIE 

18. JANUÁR 2019

AKTIVITA - VYUŽITIE  INTERAKTÍVNEJ  TABULE  NA  HODINE  SJL

25. JANUÁR 2019

JARNÉ OBDOBIE

20. MAREC 2019