ROZVRH  HODÍN - ZŠ SOKOĽANY

Nultý ročník ZŠ - triedna učiteľka PaedDr. Tatiana GÖNCIOVÁ

1. ročník ZŠ - triedna učiteľka Mgr. Dana SEMANOVÁ

3. ročník ZŠ - triedna učiteľka / riaditeľka školy Mgr. Magdaléna VLASATÁ

2., 4. ročník ZŠ - triedny učiteľ Mgr. Marián ORAVEC

2.,3., 4. ročník ZŠ - triedny učiteľ špeciálnej triedy v ZŠ  Ing., Mgr. Peter SLÁVIK