Poznámka: FOTOGALÉRIA  AKTUALIZOVANÁ - DŇA  6. DECEMBRA 2018 - admin.      

FOTOGALÉRIA

     ZAČIATOK  ŠKOLSKEHO  ROKA           

                     2018/2019

DIVADLO ROMATHAN - LES                     19. SEPTEMBER 2018

ÚČELOVÉ  CVIČENIE

5. OKTÓBER 2018

 

DEŇ ÚCTY K STARŠÍM  - 21. OKTÓBER 2018


DIVADLO  PORTÁL - VIANOČNÁ  ROZPRÁVKA

3. DECEMBER 2018

MIKULÁŠ   6. DECEMBER 2018