Poznámka: FOTOGALÉRIA  AKTUALIZOVANÁ - DŇA  7. OKTÓBRA 2018 - admin.      

FOTOGALÉRIA

     ZAČIATOK  ŠKOLSKEHO  ROKA           

                     2018/2019

DIVADLO ROMATHAN - LES                     19. SEPTEMBER 2018

ÚČELOVÉ  CVIČENIE

5. OKTÓBER 2018