História základnej školy

Podľa farského úradu v Haniske bola kantorsko-učiteľská budova darovaná v roku 1760 veľkostatkárom Ladislavom Szepessym. Týmto rokom sa začína vyučovanie v Sokoľanoch. Spomínaná budova bola až do roku 1910 pod jednou strechou s učiteľským bytom. Terajšia budova základnej školy bola vybudovaná v roku 1910. Nachádzali sa v nej dve triedy, ktoré navštevovalo zhruba 80 až 90 žiakov.


                                    Školský rok 1960/1961

                                                1. ročník ZŠ

                                   Školský rok 1960/1961

                                           3.,4. ročník ZŠ


Súčasnosť  ZŠ  Sokoľany

V školskom roku 2016/2017 navštevovalo základnú školu 50 detí zo Sokolian.             Žiaci pokračujú vo vzdelávaní na druhom stupni v ZŠ Haniska.