História základnej školy

Podľa farského úradu v Haniske bola kantorsko-učiteľská budova darovaná v roku 1760 veľkostatkárom Ladislavom Szepessym. Týmto rokom sa začína vyučovanie v Sokoľanoch. Spomínaná budova bola až do roku 1910 pod jednou strechou s učiteľským bytom. Terajšia budova základnej školy bola vybudovaná v roku 1910. Nachádzali sa v nej dve triedy, ktoré navštevovalo zhruba 80 až 90 žiakov.


                                    Školský rok 1960/1961

                                                1. ročník ZŠ

KARNEVAL  ŽIAKOV  Z  ARCHÍVU

BÝVALÉ  TRIEDY  ZŠ  SOKOĽANY

VZNIK DETSKÉHO DIVADELNÉHO SÚBORU LIPKA  PRI ZŠ SOKOĽANY  1996

VÝSTRIŽOK Z ČASOPISU

DARGOVSKÁ RUŽA

                  PANI  UČITEĽKA  ZŠ  REPREZENTOVALA  OBEC  SOKOĽANY  V  SPEVÁCKEJ  SÚŤAŽI


Súčasnosť  ZŠ  Sokoľany

V školskom roku 2018/2019 navštevuje základnú školu 49 detí zo Sokolian.             Žiaci pokračujú  vo vzdelávaní na druhom stupni v ZŠ Haniska.