P R O J E K T Y   Š K O L Y 2018/2019

VIANOCE  BEZ  ODPADKOV

P R O J E K T Y  Š K O L Y 2017/2018

PROJEKT  KOZMIX - MODRÁ  PLANÉTA

P R O J E K T Y    Š K O L Y  2016/2017


DEŇ ZEME

22. APRÍLA 2016

                            Triedenie odpadu - DEŇ ZEME

Z D R A V Á   V Ý Ž I V A