Nová webová stránka Základnej školy, Sokoľany 147 sa nachádza https://zssokolany.edupage.org/?